Now showing items 1-20 of 785

 • Vliv provedení izolací proti zemní vlhkosti a izolace plochých střech na cenu a kvalitu stavby 

  Večerková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem provedení izolace proti zemní vlhkosti a izolace plochých střech na cenu a kvalitu stavby. Teoretická část popisuje tvorbu cen, náklady, kalkulace, rozpočty a možné materiály pro ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Venhoda, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického obytného domu ve Vladislavi. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Obytný dům leží na parcele ...
 • Příhradové portály pro dopravní značení 

  Veselý, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce příhradových portálů pro svislé velkoplošné dopravní značení nad dvoupruhovým a třípruhovým jízdním pásem dálnice. Nosný systém je tvořen vodorovnou prostorovou ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby požární stanice 

  Šťastný, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá technologií realizace hrubé vrchní stavby požární stanice. Technologické postupy jednotlivých dílčích pracovních etap jsou doplněny o návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, BOZP, ...
 • Posouzení tržní reálnosti ocenění nízkoenergetických staveb RD pomocí rozpočtového ukazatele 

  Šoula, Michal
  Česká republika se zavázala k evropské směrnici o energetické náročnosti budov, podle které by všechny budovy stavěné od roku 2020 měli být v téměř nulovém standardu. Cílem této bakalářské práce je určit rozpočtový ukazatel ...
 • Statická analýza pružně podepřených konstrukcí 

  Šnajdárková, Jana
  Práce se zaměřuje na porovnání statických výpočtů na různých typech modelů. Ty jsou vypočítány jak ručními výpočty, tak v programu RFEM. Bez použití softwaru jsou vytvořeny zjednodušené prutové modely na pevných a pružných ...
 • Polyfunkční objekt Kraví hora 

  Šlesingrová, Denisa
  Návrh polyfunkčního objektu na Kraví hoře v Brně řeší novostavbu s funkcí sportovně – rekreační (lezecké centrum, skautská klubovna) a společenskou (restaurace). Budova se nachází na rovinatém terénu na vrcholku Kraví hory. ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Šnircová, Monika
  Jedná sa o samostatne stojacu stavbu nadštandardného rodinného domu v mestskej časti mesta Brna Brno-Žebětín. Dom je určený pre bývanie štvorčlennej rodiny. Väčšina pôdorysnej plochy je tvorená jedným nadzemným podlažím, ...
 • Dokumentace studánek a památníků v prostoru školního lesního statku MENDELU 

  Šmigurová, Lenka
  Cílem této práce je zdokumentovat studánky a památníky v prostoru školního lesního statku Mendlovy univerzity v Brně. Hlavním výstupem této bakalářské práce je mapa památníků a studánek v areálu Lesnického Slavína v měřítku ...
 • Železobetonová konstrukce patrových garáží 

  Schmeidler, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové monolitické konstrukce patrových garáží – lokálně podepřenou deskou, rampou a trámem. Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti. Analýza byla provedena ...
 • Ocelová konstrukce víceúčelové haly 

  Pisch, Jiří
  Náplní bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce víceúčelové haly v lokalitě města Studénka. Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 35 x 50 m a výšku objektu 12 m. Hala je navržena z ocelových rámů z válcovaných ...
 • Dokumentace MTB trasy Malhostovice - Brno 

  Schwarz, Jakub
  Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zamerať MTB trasy Brno - Malhostovice s použitím turistickej GPS. Z merania boli vyhotovené výškové a smerové profily trasy a následne bola posúdená ich presnosť. Ďalším krokom bolo ...
 • Bytový dům s restaurací v Brně 

  Petřeková, Lucie
  Bakalářská práce řeší projekt čtyřpodlažního bytového domu s restaurací na úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby. Novostavba bytového domu má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V provozní části bytového ...
 • Tachymetrické zaměření okolí Hřebenáče 

  Setnický, Viktor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy v katastrálnom území obce Sloup, nachádzajúcej sa na okraji CHKO Moravský kras. V danej lokalite sa nachádza niekoľko vstupov do rozsiahlych jaskynných systémov, časté ...
 • Rodinný dům v Novém Městě nad Metují 

  Sháněl, Tomáš
  Projekt řeší novostavbu samostatně stojícího nízkoenergetického rodinného domu, který bude trvale sloužit k bydlení. Objekt je navržen jako dvoupodlažní rodinný dům, ve kterém se počítá s trvalým pobytem 4 - 5 osob. ...
 • Sportovní hala 

  Sengerová, Ingrid
  V rámci této bakalářské práce se budu zabývat návrhem nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) situovanou v oblasti města Brno, přičemž půdorysné rozměry této ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

  Rusz, David
  Práce je zaměřena na provádění a následné zhodnocení vybraných diagnostických metod při průzkumu dřevěné konstrukce. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, další část uvádí popis diagnostických metod, následuje ...
 • Návrh směsi typu asfaltový koberec mastixový a stanovení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací 

  Řezníček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem asfaltového koberce mastixového s upravenými parametry oproti stávající platné normě. Popisuje dílčí součásti návrhu jako zkoušky vstupních materiálů (kameniva a afaltu), návrh upravené ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Stará Paka - Trutnov v km 79,45-82,451 včetně technologie prací 

  Rous, Petr
  Úkolem práce je rekonstrukce železniční jednokolejné tratě Stará Paka - Trutnov v km 79,450 - 82,451. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku. Dále je součástí práce řešení ...
 • Rodinný dům s čajovou provozovnou 

  Rydlo, Jan
  Tato BP se zabývá návrhem rodinného domu s čajovou provozovnou. Dům je situován jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. V suterénu se v levé části podlaží nachází komerční část domu s kamenným obchodem, skladem čaje ...