Now showing items 79-98 of 785

 • Ekologická dřevostavba ve Křtinách 

  Židek, Ondřej
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu ve svahu pro pětičlennou rodinu na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Jednotlivé podlaží ...
 • Ekonomické a finanční posouzení projektu realizovaného soukromým investorem 

  Vlastníková, Tereza
  V teoretické části se zaměřuji na problematiku investic. Zejména investičního a finančního rozhodování a dále na zdroje financování a ukazatele ekonomické efektivnosti projektů. V praktické části se zabývám stanovením ...
 • Ekonomické a finanční posouzení veřejného investičního projektu 

  Jiráský, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je ekonomické a finanční posouzení veřejného investičního projektu. V teoretické části je popsán záměr veřejných investic, zdroje financování a jednotlivé fáze životního cyklu projektu. Jsou zde ...
 • Energetické hodnocení půdního prostoru bytového domu 

  Sluka, Marek
  Bakalářská práce se zabývá energetickým hodnocením půdní vestavby bytového domu na ulici Křenové v Brně. Výsledky budou porovnány s hodnotami spotřeb energie v uplynulých letech. Hlavním úkolem je návrh energeticky ...
 • Energeticky soběstačné rodinné domy 

  Šošolíková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá energeticky soběstačnými domy ve srovnání s nízkoenergetickou, pasivní a aktivní výstavbou. Cílem praktické části práce je posoudit provozní a investiční náklady energetických staveb a ...
 • Energetický audit objektu pro vzdělávání 

  Ešpandr, Jan
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti budovy TJ Sokol Moravské Budějovice. Hodnocení je provedeno formou energetického auditu a průkazu energetické náročnosti. Budova je zhodnocena z hlediska ...
 • Enviromentální centrum 

  Hanáček, Patrik
  Tématem bakalářské práce je zpracování studie a projektové dokumentace novostavby environmentálního centra „Bílé Karpaty“ na jižním okraji jihomoravské obce Horní Němčí. Budova je situována na rozlehlém pozemku s mírně ...
 • Etapové měření posunů nivelačním přístrojem Leica Sprinter 150 M 

  Kubištová, Pavlína
  Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda je možné použít nivelační přístroj Leica Sprinter 150M, který se se svou přesností pohybuje na hranici technické a přesné nivelace, pro účely přesné nivelace. Zadáním bakalářské ...
 • Experimentální ověření funkčnosti protipovodňového hadicového vaku 

  Valdová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřením funkčnosti jednoho typu protipovodňového hrazení. Jedná se o velkoobjemový hadicový vak Protex-K o nominálním průměru 680 mm, který dodává firma KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost. ...
 • Experimentální ověření funkčnosti protipovodňového trojitého hadicového vaku 

  Požárová, Miroslava
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem velkoobjemových protipovodňových vaků Protex - K vyráběných firmou KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost. Vaky jsou tvořeny polyethylenovou tkaninou plněnou cemento-popílkovou směsí. ...
 • Expoziční pavilon v Třinci 

  Toman, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce Výstavního pavilonu v Třinci. Pavilon má obdélníkový půdorys s rozměry 36 x 42 m a hlavní nosná konstrukce je v příčném směru tvořena dvoukloubovým parabolickým ...
 • Financování investiční činnosti obce 

  Dáňa, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi financování investičních činností obcí. V práci budou popsány možné zdroje financování včetně dotačních programů Evropské unie i České republiky. Je zde představena konkrétní stavební ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Kostolanská, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá specifikami získávání, přípravy a realizace stavební zakázky z pohledu dodavatele. Řeší různé druhy zakázek, formy financování a fakturace, jednotlivé částí Smlouvy o dílo , formy finančních ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu investora 

  Rojíček, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je získat možnosti financování revitalizace panelových domů z hlediska investora. Jedná se o nejčastější problém současné doby, jelikož většina těchto domů je ve velmi chatrném stavu s nutností opravy. ...
 • Financování stavební zakázky z veřejných zdrojů 

  Bujnošková, Iva
  Bakalářská práce je zaměřená na veřejné stavební zakázky a možnosti jejich financování. Teoretická část popisuje veřejné zakázky a zdroje financování z pohledu investora. Tato část obsahuje také informace o finančním řízení ...
 • Finanční krytí veřejné stavební zakázky z pohledu investora 

  Svrčeková, Monika
  Bakalářská práce je zaměřená na možnosti financování veřejných stavebních zakázek z pohledu investora, co zároveň tvoří cíl této práce. Teoretická část obsahuje informace o veřejných zakázkách a o možnostech jejich ...
 • Formy a zdroje financování bydlení 

  Zuzaňáková, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku bydlení a zdroje financování bydlení. Je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje informace o bytovém fondu České republiky a zdrojích ...
 • Formy a zdroje financování bytové výstavby 

  Tůma, Jan
  Bakalářská práce se zabývá financováním bytové výstavby v České republice. Cílem práce je popsat jednotlivé zdroje a formy financování. V první části je popsán bytový fond, jeho stav, struktura a je porovnáván s bytovými ...
 • Galerie architektury 

  Vlach, Jan
  Projekt bakalářské práce řeší návrh Galerie architektury v městské části Brno – Černá pole. Hlavním tématem je rozšíření veřejného prostoru ulice a vznik křižovatky pěších cest vytvořením nové spojnice ulic Drobného a ...
 • Galerie moderní architektury 

  Štrocholcová, Eva
  Tématem zadání práce byl návrh novostavby galerie moderní architektury, která bude začleněna do prostředí vilové kolonie v kontextu s okolní strukturou města. Řešený pozemek je situován na jihozápadním okraji městské části ...