Now showing items 112-131 of 785

 • Kalkulace nákladů na klientské změny úpravou standardu developerského projektu 

  Roubcová, Veronika
  Práce pojednává o klientských změnách ve zvoleném developerském projektu oproti standardu. Z katalogu změn budou vybrány jednotlivé položky, které nahradí původní standard. Návrh vzhledu bytu je tvořen na základě harmonického ...
 • Kalové hospodářství úpraven vod 

  Ševčíková, Ilona
  Bakalářská práce se zabývá kalovým hospodářstvím úpraven vod. Cílem práce je popsat současné možnosti zpracování vodárenských kalů a uvést konkrétní příklady kalového hospodářství na úpravnách vody. Za tímto účelem je práce ...
 • Kaskády kondenzačních kotlů a jejich řízení 

  Smola, Vojtěch
  Tato bakalářská práce řeší návrh kaskádové kotelny a její regulace pro vytápění čtyř podlažní bytový dům s nevytápěným suterénem. Kaskádová kotelna je sestavena ze tří kondenzačních kotlů řízených pomocí tří zónové ekvitermní ...
 • Klasifikace protipovodňových opatření k ochraně kulturních památek 

  Hanzlíková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací protipovodňových opatření k ochraně kulturních památek. Nejprve je definováno povodňové nebezpečí a charakteristiky průběhu povodně. Následně je řešen dopad působení povodně na ...
 • Koncepce bytové politiky 

  Kuncová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o koncepci bytové politiky v ČR. Zabývá se vývojem bytové politiky v minulosti a zároveň popisuje aktuální situaci v této oblasti. Práce je rozčleněna do pěti hlavních částí. První část pojednává ...
 • Koncový řadový dům ve Střelicích 

  Novotný, Miloslav
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace koncového řadového domu ve Střelicích u Brna na parcele č. 5801/2. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající zástavbu. Svým tvarem ...
 • Kondenzační kotel a solární kolektory v bytovém domě 

  Bukovjan, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody v bytovém domě v Rožnově pod Radhoštěm.Objekt má čtyři nadzemních podlaží a suterén. V každém nadzemním podlaží jsou dvě bytové jednotky. V suterénu se ...
 • Konstrukce zastřešení zámeckého objektu 

  Hric, Fedor
  Bakalářská práce se zaobírá dřevěnou konstrukcí zastřešení barokového zámku ve Svatém Antonu a to ve variantním uspořádání. V první alternativě je analyzován současný stav, kterým je mansardová střešní konstrukce s původními ...
 • Kostel Lesná /Brno - sídliště/ 

  Bělehradová, Věra
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu předmětu Interiér. Rozvíjí architektonickou studii kostela Blahoslavené Marie Restituty situovaného v Brně v městské části Brno-Lesná. Objekt je přístavbou stávajícího ...
 • Koučování jako metoda rozvoje manažerů a možnosti jejího uplatnění ve stavebnictví 

  Prouzová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá koučováním jako metodou rozvoje manažerů. Cílem této bakalářské práce je zjištění možností uplatnění koučování ve stavebním oboru a poukázání na jeho přínos pro stavební podniky. Teoretická část ...
 • Krásné Pole - dopravní řešení s návaznosti na novou I/11 

  Mitura, Jindřich
  Práce ve formě studie pojednává o možnostech optimalizace napojení ostravského městského obvodu Krásné Pole na základní komunikační systém města Ostravy. Dále řeší napojení MOb na budovanou přeložku silnice I/11, která ...
 • Křižovatka ulic Malátovy, Na Návsi a Stříbrnické v Ústí nad Labem 

  Jančík, Josef
  Náplní bakalářské práce je navrhnout úpravu stávající stykové křižovatce ulic Malátovy, Na Návsi a Stříbrnické v Ústí nad Labem na kruhový objezd o průměru 28 m.
 • Lázně Brno-Zábrdovice, obnova a dostavba 

  Jedrzejková, Ivana
  Bakalářská práce řeší obnovu a dostavbu funkcionalistického objektu Zimních lázní Brno-Zábrdovice. Hlavním cílem práce bylo navržení nového funkčního využití stávajícího objektu s ohledem na původní funkci, doplnění o ...
 • Lomová procesní zóna a disipace energie při lomu kvazikřehkých materiálů 

  Klon, Jiří
  Práce je zaměřena na porovnání vybraných lomových parametrů kvazikřehkého materiálu, konkrétně betonu, určovaných z výsledků testů na tělesech různých velikostí a délek zářezu. První část práce se zabývá studiem vybraných ...
 • Malá vodní nádrž Jandovka ve Vyškově 

  Vaněk, Petr
  V rámci této bakalářské práce je provedeno zhodnocení významu rybníku Jandovka na protipovodňovou ochranu obce Vyškov na Moravě. Dále obsahuje vypočet základních manipulačních objektů této vodní nádrže, a na základě těchto ...
 • Mapové fondy vojsk tří císařů v Bitvě u Slavkova 2. prosince 1805 

  Gabrlík, Marek
  Úvodní část mé práce se zabývá historií Bitvy tří císařů. Popisuje významné historické události, které k bitvě vedly, průběh bitvy a její důsledky ,vyplývající z francouzského vítězství. Hlavní část se věnuje mapovým fondům ...
 • Metodika průzkumu a diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

  Suchánková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na studium diagnostických metod a metodiky průzkumu stavu dřevěných prvků. Teoretická část popisuje složení a vlastnosti dřeva, jeho znehodnocující činitele a ochranu proti nim. V další části ...
 • Metodika využití fyzikálně chemických analýz při hodnocení kvality stavebních hmot 

  Haramija, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá zejména fyzikálně chemickými analýzami a možnostmi jejich využití při posuzování různých typů degradace stavebních hmot. V bakalářské práci jsou uvedeny některé z využívaných metod fyzikálně ...
 • Metody identifikace historických malt 

  Kurfürstová, Nela
  Bakalářská práce podává stručný přehled o metodách, pomocí kterých lze identifikovat jednotlivé komponenty, které byly v historii používány pro výrobu malt. Práce je zaměřena především na omítky, jejichž hlavním pojivem ...
 • Metrologický systém ve výrobě vibrolisovaných betonových výrobků pro kryty z dlažeb a zdivo 

  Procházková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním požadavků na metrologický systém při výrobě vibrolisovaných výrobků pro kryty z dlažeb a zdivo. Práce představuje rešerši právních předpisů a norem. V rámci práce jsou identifikovány ...