Now showing items 250-269 of 785

 • Obchodní středisko v Brně - technologická etapa opláštění 

  Cimflová, Lucie
  Práce se zabývá technologickou etapou opláštění budovy. Specifikuje technologické předpisy na 2 druhy opláštění. Prvním typem jsou sendvičové panely a druhým keramické desky. Popisuje technickou zprávu řešeného objektu. ...
 • Obnova bývalé prádelny pod hradem Veveří pro účely enviromentálních aktivit 

  Vrtek, Tomáš
  Cílem bakalářské práce bylo navržení obnovy objektu bývalé hradní prádelny hradu Veveří, při ulici Rakovecká v městské části Brno-Bystrc. Záměr k obnově vzešel od současných majitelů a spočíval v návrhu nového programu ...
 • Obnova jezu a MVE v lokalitě Hlubočky 

  Hajda, Jindřich
  Bakalářská práce se zabývá obnovou jezu a malé vodní elektrárny v lokalitě Hlubočky- Dukla. Tato práce je rozdělena na dvě části, textovou a výkresovou. Textová část je dále rozdělena na tři hlavní kapitoly – technickou ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Hostinský, David
  Cílem bakalářské práce je rozvinout architektonickou studii rozšiřující historický areál městských lázní v Brně Zábrdovicích o novostavbu krytého plaveckého bazénu. Zadaná parcela je situována při ulici Zábrdovické v těsném ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Neveselá, Veronika
  Předmětem této bakalářské práce je stavba krytého bazénu v městské části Brno Zábrdovice. Prostor celého pozemku sestává z letního koupaliště, budovy zimních lázní a novostavby krytého bazénu. Stavba krytého bazénu je ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Bednář, Petr
  Předmětem mojí bakalářské práce byla novostavba krytého bazénu a obnova zimních lázní v městské části Brno-Zábrdovice. V tomto areálu se dále nachází letní koupaliště s umělým vlnobitím, budova šaten a hygienického zázemí ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Vilém, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je obnova lázní v městské části Brno-Zábrdovice. Prostor celého pozemku sestává z letního koupaliště, budovy zimních lázní a novostavby krytého bazénu. Obnovovaná budova zimních lázní je ...
 • Obnova pivovaru Boskovice 

  Heimer, Jan
  Cílem práce bylo navržení obnovy bývalého zámeckého pivovaru v Boskovicích v okresu Blansko. Navrhovanými provozy jsou restaurace s minipivovarem, pivní lázně pod klenbami suterénu a multifunkční sál se zázemím. Většími ...
 • Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy 

  Hvězda, Jan
  Bakalářská práce s názvem „Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy“ je zaměřena na návrh zdroje tepla pro vytápění bytového domu. Vytápění objektu je řešeno deskovými a trubkovými otopnými tělesy. V ...
 • Obytná budova pro mentálně postižené, Velehrad 

  Šulc, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresů tvaru a výkresů výztuže řešených prvků. Řešené stropní desky se nacházejí nad prvním a třetím nadzemním ...
 • Obytný soubor Vídeňská, Blok C – hrubá spodní stavba 

  Kubišová, Jana
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby obytného souboru Vídeňská, bloku C. Konkrétně je práce zaměřena na budovu C3. Součástí bakalářské práce je technická zpráva zařízení staveniště, ...
 • Ocelová konstrukce skladovacího objektu 

  Ďureje, Andrej
  Obsahom bakalárskej práce je návrh oceľovej konštrukcie skladovacieho objektu a jeho statické posúdenie. Konštrukcia haly je riešená ako dvojlodná. Pôdorysné rozmery haly sú 50 x 60 m. Konštrukcia je tvorená rovinnými ...
 • Ocelová konstrukce víceúčelové haly 

  Pisch, Jiří
  Náplní bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce víceúčelové haly v lokalitě města Studénka. Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 35 x 50 m a výšku objektu 12 m. Hala je navržena z ocelových rámů z válcovaných ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení plaveckého bazénu 

  Krchnák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení plaveckého bazénu. Rozpětí nosné konstrukce zastřešení je 40,00 m, délky 50,00 m, výška 10,53 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S355 a S235. ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly 

  Altoff, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickým posúdením nosnej oceľovej konštrukcie zastrešenia viacúčelovej športovej haly. Objekt má pôdorys v tvare obdĺžnika. Dĺžka haly je 58,5 m, šírka konštrukcie 44,0 m a výška ...
 • Ocelová nosná konstrukce výrobní haly s mostovým jeřábem 

  Štulrajterová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a posúdením oceľovej nosnej konštrukcie dvojloďovej výrobnej haly obdĺžnikového pôdorysu so šírkou 32 m (20 + 12m) a dĺžkou 54,54 m (9modulov po 6 m). Hlavná loď má výšku 10 m a nachádza ...
 • Ocelová průmyslová hala s jeřábovou dráhou 

  Holec, Tomáš
  Bakalářská práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní haly o rozpětí 30 m, délce 82 m a výšce skladebné konzoly 7,5 m. V hale je mostový jeřáb o nosnosti 20 t. Hlavní konstrukční materiál je ocel ...
 • Ocelový příhradový stožár 4x110kV 

  Baďura, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce příhradového stožáru elektrického vedení 4 x 110 kV. Prostorová skladba nosné konstrukce je navržena v souladu s požadavky na zabezpečení účelu, jemuž má objekt ...
 • Odhad nejistot měření průtoků ve vybraném vodoměrném profilu 

  Jansa, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na odhad nejistot měření ve vybraném vodoměrném profilu toku. Výstupem práce bude zpracovaná teorie o daném problému, výpočet nejistot měření průtoků koryta toku, statistické vyhodnocení ...
 • Odletová hala 

  Čech, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce objektu odletové haly letiště. Jedná se o vaznicovou soustavu tvořenou pultovými příhradovými vazníky zakřiveného tvaru s převislými konci, které ...