Now showing items 277-296 of 785

 • Památník z prefa dílců 

  Růžička, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem železobetonového památníku. Památník se skládá z 11 prefabrikovaných segmentů umístěných od sebe v pravidelných rozestupech. Segmenty mají stejný vnější rozměr, ale liší se velikostí ...
 • Pardubice na mapách - vývoj a perspektivy 

  Vinopalová, Alena
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza vývoje zákresu města Pardubice na topografických mapách, katastrálních mapách a plánech. Práce se zabývá zobrazením města na historických mapách už od 16. století, přes vojenské ...
 • Pažení stavebních jam 

  Vodáček, Ondřej
  Úvodní část práce hovoří o možnostech roubení výkopů všeho druhu, zahrnuje tedy kromě jam i šachty a stavební rýhy pro ukládání inženýrských sítí, avšak jamám se věnuje především. Tato část navíc zahrnuje přehled zatížení ...
 • Perspektiva využití jílů s nízkou teplotou slinutí v cihlářské technologii 

  Sláma, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na použití nízkoslinujících jílů jako přísady v cihlářství. Jejich hlavní využití v cihlářství je především ve výrobě lícových cihel a střešních tašek. Využívají se pro svojí velmi dobrou ...
 • Pilotové základy - energetické piloty 

  Hoza, Martin
  V současnosti, kdy je stále více kladen důraz na ekologii, a do popředí se dostávají obnovitelné zdroje energie, se využívání geotermální energie jeví jako jedna z vhodných alternativ. Cílem práce je vysvětlit funkci ...
 • Plán kvality stavební zakázky 

  Čapek, Dušan
  Bakalářská práce má za úkol vytvořit Plán kvality stavební zakázky na objekt Přístavba výrobní haly – Plechtechnik, Havlíčkův Brod. V teoretické části je popsán Plán kvality, jeho vývoj a části, které by měl obsahovat a ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Boudná, Helena
  Bakalářská práce se věnuje problematice systému plánování projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami plánování průběhu projektu výstavby ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Mertlíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá plánováním projektu průběhu výstavby. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé druhy plánů projektu, finanční zdroje připravovaných projektů a výběrové řízení na stavební práce. V praktické ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Dočkal, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce je seznámit její čtenáře s problematikou projektového řízení zaměřenou na plánování zdrojů projektu výstavby. Úkolem samotné práce je tedy vysvětlit jednotlivé principy a postupy, které jsou ...
 • Polyfunkční dům 

  Blahová, Dagmar
  Bakalářská práce na téma Polyfunkční dům se zabývá výstavbou bytového domu s přidruženou funkcí v Brně-Zábrdovicích, ulici Milady Horákové na parcele umístěné v proluce s původním účelem nezastavěného nádvoří. Jedná se o ...
 • Polyfunkční dům 

  Kasalová, Nicol
  Návrh polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně Zábrdovicích řeší novostavbu s funkcí obytnou, administrativní a společenskou (kavárna s galerií). Budova se nachází v proluce mezi dvěma stávajícími obytnými objekty ...
 • Polyfunkční dům 

  Hájková, Katarína
  Studie polyfunkčního domu v Brně řeší nové prostory s funkcí obytnou a administrativní, a prostor pro knihkupectví. Stavební parcela se nachází v proluce na ulici Milady Horákové (městská čtvrť - Zábrdovice). Stavba je ...
 • Polyfunkční dům - hrubá spodní stavba 

  Březina, Vojtěch
  Předmětem bakalářské práce je hrubá spodní stavba polyfunkčního domu. Jedná se o přístavbu se třemi nadzemními podlažími ke stávajícímu polyfunkčnímu domu, který se nachází na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Bakalářská ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Arletová, Hana
  Bytový dům se nachází na ulici Milady Horákové v Brně-střed. V této ulici stojí několik památkově chráněných budov, v těsné blízkosti se jedná o nájemní budovu Josefa Müllera. Historické stavby ovlivnily výběr cihlové ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Zapletal, Michal
  Posouzení nevyztužených svislých nosných zděných konstrukcí a koncepční návrh železobetonové stropní desky. Pro výpočet vnitřních sil je užito metody konečných prvků, deska je modelována v programu SCIA ENGINEER.
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Černota, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní desky, nad prvním nadzemním podlažím polyfunkčního domu v Brně. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu Scia Engineer a ...
 • Polyfunkční dům v Drslavicích, práce vnitřní a dokončovací 

  Věrný, Roman
  Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy vnitřních a dokončovacích prací na objektu Polyfunkčního domu v obci Drslavice. Tato práce se zaměřuje na provádění vrstev podlahových konstrukcí. Jedná se o novostavbu, ...
 • Polyfunkční objekt 

  Bohunčák, Marek
  Práca rieši projektovú dokumentáciu polyfunkčnej budovy v Piešťanoch. Objekt je čiastočne podpivničený, má dve nadzemné podlažia. Polyfunkčný objekt má tvar písmena H, osadený do rovinného terénu. V suteréne je situovaná ...
 • Polyfunkční objekt Kraví hora 

  Šlesingrová, Denisa
  Návrh polyfunkčního objektu na Kraví hoře v Brně řeší novostavbu s funkcí sportovně – rekreační (lezecké centrum, skautská klubovna) a společenskou (restaurace). Budova se nachází na rovinatém terénu na vrcholku Kraví hory. ...
 • Polyfunkční rodinný dům 

  John, Josef
  Tato bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu, pro čtyř člennou rodinu a samostatně stojící projekční či architektonickou kancelář, na území obce Palkovice. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s aktuálně ...