Now showing items 625-644 of 785

 • Tachymetrické zaměření okolí Hřebenáče 

  Setnický, Viktor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy v katastrálnom území obce Sloup, nachádzajúcej sa na okraji CHKO Moravský kras. V danej lokalite sa nachádza niekoľko vstupov do rozsiahlych jaskynných systémov, časté ...
 • Technický stav kanalizačního potrubí 

  Došek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je definovat poruchy na kanalizačním potrubí z konstrukčního hlediska a u vybraných poruch stanovit jejich mezní hodnoty podle v současné době platných norem v ČR. Na začátku práce je seznámení ...
 • Technologická etapa hrubé horní stavby bytového domu - rezidence Gabriela 

  Mihal, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení hrubé horní stavby bytového domu v Opavě. Tato práce zahrnuje finanční, časová, technická a technologická hlediska stavebního procesu.
 • Technologická etapa hrubé spodní stavby obchodního centra Centro Zlín - fáze IV. 

  Vyoral, Martin
  Cílem bakalářské práce je zpracování technologických postupů pro provedení souboru prací označovaných jako hrubá spodní stavba. Práce je zpracovávána pro přístavbu obchodního centra Centro Zlín, značenou jako Fáze IV. ...
 • Technologická etapa hrubé spodní stavby objektu pozemního stavitelství 

  Salava, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby Bytového domu v Uherčicích. Obsahem této práce je technologický předpis, návrh zařízení staveniště, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, časový ...
 • Tenisová hala 

  Mynaříková, Alice
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce tenisové haly. Zvolila jsem konstrukci z lepeného lamelového dřeva v kombinaci s rostlým dřevem. Hala je půdorysných rozměrů 23,275 x 67,375 m. V práci je ...
 • Tepelné čerpadlo v domě s téměř nulovou spotřebou energie 

  Fojtík, Pavel
  Bakalářská práce obsahuje návrh vytápění a nuceného větrání domu s téměř nulovou spotřebou energie. V první části práce je seznámení se zákony související s nulovým domem a popsání základních principů tepelného čerpadla. ...
 • Teplovzdušné vytápění výstavního prostoru autosalonu 

  Bajza, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro výstavní prostor autosalonu a prostory nezbytně nutné k zajištění provozu. Zařízení je navrženo aby splňovalo provozní, funkční a hygienické požadavky ...
 • Testování přesnosti bodů PPBP určených analytickou aerotriangulací 

  Komárek, Josef
  Obsahem bakalářské práce je ověření kvality bodů podrobného polohového bodové pole, které bylo vybudováno v osmdesátých letech dvacátého století metodou analytické aerotriangulace v rámci tvorby základní mapy velkého měřítka ...
 • Testování robotických totálních stanic Leica TCRP 1205+ a Topcon GPT 9001A 

  Gašparík, Michal
  Bakalárska práca Testování robotických totálních stanic Leica TCRP 1205+ a Topcon GPT 9001A sa zaoberá overením automatizovaných funkcií robotických totálnych staníc. Teoreticky a prakticky rozoberá technológiu automatického ...
 • Testování účinnosti hydroizolačních injektážních clon v závislosti na vlastnostech stavebních materiálů 

  Červenka, Martin
  Většina staveb v našem klimatu se potýká prakticky vždy s působením vlhkosti. V minulosti bylo dodatečné snižování vlhkosti prováděno pouze mechanickými metodami. Postupem času byla vynalezena a do praxe zavedena chemická ...
 • TITANIUM - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Ševčík, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je řešení železobetonové monolitické části hrubé horní stavby a to především návrh technologického postupu pro realizaci nosné konstrukce budovy. V technologických předpisech bude zpracován ...
 • Trámový betonový most 

  Kubelka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu na komunikaci III/1219 přes řeku Lomnici. Byly navrženy 3 studie, přičemž řešenou variantou byl dvoutrámový betonový most. Výpočty byly prováděny ručně a z části v programu ...
 • Tréninková sportovní hala 

  Virág, Patrik
  Předmětem práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce tréninkové hokejové haly. Objekt se nachází v městské zástavbě ve městě Břeclav. Jedná se o jednopodlažní budovu s půdorysnými rozměry 36 x 72 m. Jako ...
 • Trojlodní ocelový objekt pro průmyslovou výrobu 

  Volejník, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce trojlodního objektu pro průmyslovou výrobu. Půdorysné rozměry jsou 18+24+18m x 78m a výška 14,4m. Střední loď je pojížděná mostovými jeřáby nosnosti 5t.
 • Tunelová střelnice 

  Holko, Marek
  Predmetom projektu je novostavba tunelovej strelnice v Brne, v mestskej časti Brno-Královo pole. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre zhotovenie stavby tunelovej strelnice s celodennou prevádzkou s kapacitou ...
 • Tvorba 3D modelu budovy 

  Sikorová, Lucie
  Cílem této práce je vytvoření 3D modelu budovy fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Model je vytvořen na základě geodetického zaměření a zpracování probíhá v programu Sketch up. Výstupem je 3D model potažený ...
 • Tvorba AFt fází při hydrataci směsného cementu s fluidním popílkem 

  Skřeček, Miroslav
  Práce sleduje možnost využití fluidních popílků pro výrobu směsných cementů. Zabývá se tvorbou a projevy AFt fází při hydrataci směsných cementů. Orientuje se na studium podmínek laboratorní syntetické přípravy ettringitu ...
 • Tvorba podnikatelského plánu z pohledu založení firmy 

  Rašková, Tereza
  Práce se zabývá definicí, popisem a následnou tvorbou podnikatelského plánu. V teoretické části je popis zaměřen na teoretické poznatky a klíčovou problematiku. Je zde uveden postup zakládání společnosti s ručením omezeným, ...
 • Tvorba účelové mapy na lokalitě V zrcadlech - jižní část 

  Chalupková, Klára
  Záměrem bakalářské práce je geodetické zaměření lokality bývalé důlní těžby V zrcadlech a tvorba účelové mapy zájmové oblasti v měřítku 1:500 a to dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. První část ...