Now showing items 717-736 of 785

 • Vývoj konstrukčních betonů s elektrárenskými popílky 

  Ťažký, Martin
  Celosvětově výroba betonu stále stoupá, což sebou však nese vzrůstající ekologickou zátěž z výroby cementu. Proto je dnes snahou stále více ve stavebnictví,taktéž pro výrobu betonu, využívat druhotných surovin z průmyslu. ...
 • Vývoj sádrových příčkových tvárnic 

  Verner, Filip
  Práce se zaměřuje na studium výroby síranových pojiv, které se využívají pro výrobu sádrových tvarovek. V rámci teoretické části bylo provedeno studium obecné teorie síranových pojiv, dále pak souhrn poznatků o sádrových ...
 • Výzkum v oblasti přípravy anhydritových samonivelačních potěrů 

  Běťák, Rostislav
  Bakalářská práce navazuje na dosavadní výsledky v oblasti výzkumu anhydritové maltoviny a je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na obecnou teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin. Dále obsahuje ...
 • Význam Instrukce A a Instrukce B 

  Kalkus, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studiem prováděcích předpisů pro pozemkový katastr a vysledováním jejich významu pro současný katastr nemovitostí. První část práce bude zaměřena na historický vývoj mapování na území bývalé ...
 • Vzduchotechnika bazénu 

  Hrabová, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení bazénové haly. Hala je rozdělena na čtyři samostatné celky. První zařízení je navrženo jako klimatizační jednotka pro šatny. Pro plavecký bazén byly ...
 • Vzduchotechnika domu s lékařskou službou 

  Vytasil, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení v domě s lékařskou službou. Řešeno je podlaží suterénu s čekárnami, recepcí a hygienickými místnostmi a 1.NP s ordinacemi. Tepelná zátěž z části suterénu je ...
 • Vzduchotechnika jednotky Intenzivní péče 

  Bosák, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnickým systémem obsluhující nemocniční čisté prostory. Systém je rozdělen na dva samostatně fungující celky. Primární zařízení obsluhuje chirurgickou JIP a jí přidružené prostory a ...
 • Vzduchotechnika kina s nahrávacím studiem 

  Jurča, Jaromír
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na návrh vzduchotechniky kina s nahrávacím studiem. Tento objekt sestává ze tří samostatně klimatizovaných celků. Teoretická část se zabývá problematikou akustiky ve vzduchotechnice. ...
 • Vzduchotechnika kulturního domu 

  Prouza, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je návrh vzduchotechniky kulturního domu. Byla navržena dvě zařízení rovnotlakého systému větrání a chlazení. Jsou navrženy centrální vzduchotechnické jednotky doplněné o systém split a fancoil, pro ...
 • Vzduchotechnika multifunkčního sálu 

  Žák, Jiří
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt multi-funkčního sálu v Brně. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění a klimatizace. Teoretická část je zaměřena na problematiku ...
 • Vzduchotechnika restaurace 

  Král, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systémů v zadaném objektu restaurace. Cílem práce bylo navrhnout systém klimatizace tak, aby bylo dosaženo optimálních mikroklimatických podmínek ve všech provozně ...
 • Vzduchotechnika rodinného domu 

  Kopřiva, František
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou rodinného domu. V práci je řešeno odvlhčení bazénové haly, vzduchotechnika rodinného domu, vytápění, chlazení a využití obnovitelných zdrojů pro ohřev teplé užitkové vody a ...
 • Vzduchotechnika skladovací haly s řízenou vlhkostí vzduchu 

  Otava, Jiří
  Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení pro polyfunkční dům na okraji Brna. Pro účely tohoto objektu je navržena kombinovaná klimatizace s fancoily. Část práce se zabývá návrhem klimatizace s ...
 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Klügl, Martin
  Tato bakalářská práce zpracovává po analýze objektu návrh vzduchotechnických zařízení pro tři vybrané provozy. U těchto zařízení jsou vypočítány tepelné bilance a průtoky vzduchu. Na tyto parametry se dále navrhují distribuční ...
 • Vzduchotechnika tělocvičny se zázemím 

  Silbernágl, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou tělocvičny. Cílem práce bylo navrhnout dvě až tři vzduchotechnická zařízení pro danou sportovní halu. Úvodní část práce seznamuje s různými druhy staveb, které mají prostory vyšší ...
 • Vzduchotechnika univerzitního pavilonu 

  Kaštánek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky pro univerzitní pavilon. Řešenou částí objektu jsou přednáškové místnosti a fakultní foyer s přilehlým zázemím zaměstnanců Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity.
 • Vzduchotechnika v základní škole 

  Ďuroška, Ján
  V bakalářské práci se budu zabývat základní školou. Problematika spočívá v neotevíratelných oknech, nedostatečném větrání. Pro splnění požadavku a zlepšení vnitřního mikroklimatu, bude navržená vzduchotechnická jednotka. ...
 • Vzduchotechnika ve sportovním objektu 

  Sedlařík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou sportovního objektu. Objekt se nachází ve Znojmě. Cílem práce bylo navrhnout tři vzduchotechnická zařízení pro bowling, tělocvičnu a hygienická zařízení. Jedná se o klimatizaci ...
 • Vzduchotechnika vícepodlažního rodinného domu 

  Tupcová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnických zařízení pro obytné místnosti dvoupodlažního rodinného domu. Návrh je proveden tak, aby byly splněny funkční, hygienické a provozní požadavky na mikroklima interiéru. ...
 • Vzduchotechnika výrobně skladovací haly 

  Fridrich, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro výrobně skladovací halu a prostor nutných pro zajištění provozu. Zařízení č. 1 je navrženo tak, aby bylo schopno pokrýt tepelnou zátěž obsluhovaných místností ...