Now showing items 41-60 of 785

 • Rodinný dům Rb-5 

  Sedláčková, Eva
  Projekt řeší návrh rodinného domu s kadeřnictvím v Litovli. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží a je osazen do svažitého terénu. Objekt je navržen ze systému Porotherm. Konstrukce střechy je sedlová.
 • Dvougenerační rodinný dům 

  Kühnová, Edita
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ve fázi dokumentace pro provedení práce pro dvougenerační rodinný dům. Není zpracována v plném rozsahu, který předepisuje vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Vsetín - Velké Karlovice mezi km 17,000 a km 19,950 včetně návrhu technologie prací 

  Kulich, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí železničního svršku a úpravou geometrických parametrů koleje na vybraném úseku železniční tratě Vsetín – Velké Karlovice. Při návrhu je brán zřetel především na stávající objekty ...
 • Nosná železobetonová konstrukce administrativní budovy 

  Kudrna, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Během návrhu byly vhodně kombinovány idealizované ruční modely řešených ...
 • Formy a zdroje financování bytové výstavby 

  Tůma, Jan
  Bakalářská práce se zabývá financováním bytové výstavby v České republice. Cílem práce je popsat jednotlivé zdroje a formy financování. V první části je popsán bytový fond, jeho stav, struktura a je porovnáván s bytovými ...
 • Návrh nosné konstrukce administrativní budovy 

  Totková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové stropní konstrukce s TABS systémem dle EC2: Navrhování betonových konstrukcí. Úvodní část práce je věnována vybranému typu tepelně aktivního stropu a jeho ...
 • Příprava vysokohodnotných síranových pojiv beztlakovou metodou 

  Urban, Karel
  Ústav technologie stavebních hmot a dílců při VUT FAST v Brně se již několik let zabývá výzkumem beztlakové výroby vysokohodnotných síranových pojiv a zároveň též vývojem dehydratačního zařízení. Tato práce navazuje na ...
 • Rodinný dům 

  Tureček, Petr
  Jedná se o novostavbu rodinného domu samostatně stojícího v obci Rudíkov. Objekt je výškově a architektonicky navržen tak, aby splňoval požadavky okolní zástavby. Dům má bazén, saunu, garáž, je částečně podsklepený a má ...
 • Rodinný dům 

  Tomov, Róbert
  Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rodinného domu v meste Nemšová, vzdialeného 16 km od krajského mesta Trenčín. Zvislé aj vodorovné konštrukcie oboch nadzemných ...
 • Mikuláškovo náměstí Brno 

  Švéda, Petr
  Bakalářská práce řeší jeden stavební objekt rozsáhlejšího urbanistického návrhu v lokalitě Mikuláškova náměstí ve Starém Lískovci v Brně. Řešené území leží mezi 2 řadami osmipodlažních panelových domů. Hlavním záměrem bylo ...
 • Detekce poruch a dutin v konstrukcích s využitím radaru 

  Tkadleček, Petr
  Práce se zabývá nedestruktivními metodami používanými ve stavebnictví se zaměřením na vyhledávání dutin a poruch v betonových konstrukcích. V první části práce jsou jednotlivé metody popsány a porovnány z hlediska metodiky. ...
 • Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

  Šulerová, Helena
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemku v analogové katastrální mapě. Práce je rozdělena na teoretickou část a zpracování vlastního měření. Teoretická část popisuje historii ...
 • Vyhledávací studie obchvatu městyse Stonařov 

  Tillhonová, Veronika
  Bakalářská práce je věnována návrhu vyhledávací studie obchvatu městyse Stonařov a přilehlých obcí Prostředkovice a Suchá. Městys Stonařov a obce Prostředkovice, Suchá se nacházejí v okrese Jihlava, kraj Vysočina. Obchvat ...
 • Rodinný dům 

  Štěpančík, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh rodinného domu v obci Velký Ořechov na mírně svažitém terénu. Rodinný dům má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní. Konstrukční nosný systém je ze ztraceného bednění v suterénu a z keramických ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Šrotová, Zuzana
  Diplomová práce popisuje základní postupy z oblasti řízení projektu výstavby. Pro lepší pochopení postupů zde vysvětluji i pojmy, které jsou v této práci obsažené. Cílem práce je seznámit se s konkrétními postupy a metodami ...
 • Využití HEC-RAS pro stanovení kapacity koryta toku pod vzdouvací stavbou 

  Pavlíček, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem průběhu hladin v úseku koryta toku pod přehradní hrází vodního díla Bawanur a výpočtem měrných křivek funkčních objektů hráze. Mezi funkční objekty této hráze patří spodní výpusti, ...
 • Rodinný dům 

  Peňáz, Lubomír
  Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Projektová dokumentace řeší jednogenerační rodinný dům. Jedná se o samostatně stojící budovu. Stavba je řešena jako novostavba dvoupodlažního, částečně podsklepeného rodinného ...
 • Rodinný dům, Sovinec 

  Pavela, Martin
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh dispozičního a konstrukčního řešení Rodinného domu v obci Sovinec na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází na severním svahu, částečně podsklepený se dvěma ...
 • Bytový dům - Brno-Bystrc, ulice Kamechy 

  Petráš, Vladimír
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh novostavby bytového domu so šiestimi podlažiami. Bytový dom sa nachádza v katastrálnom území Brno – Bystrc. Toto miesto sa nachádza v okrajovej časti mesta Brno. Bytový dom je ...
 • Vyhodnocení závlahy travnatých ploch postřikem 

  Pokorný, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením závlahy travnatých ploch postřikem. Cílem práce je otestovat používané a nové trysky na postřikovači TORO S850. Práce obsahuje metodiku testování trysek a vyhodnocení výsledků měření. ...