Now showing items 1-2 of 2

  • Studium akustických vlastností uzavřených prostor 

    Kovařík, Filip
    Bakalářská práce se zabývá studiem akustiky uzavřených prostor, jejím chováním a vlivem na srozumitelnost a kvalitu přednesu. Popsaná je podstata šíření akustické energie, chování prostorové a stavební akustiky, na které ...
  • Studium vakuových tepelných izolací pro využití ve stavbách 

    Dvořák, Richard
    Studium vlastností vakuových izolací, výhody a nevýhody spojené s užíváním izolací tohoto druhu ve stavbách. Zpracování studie technické legislativy pro využívání tepelných izolací ve stavebnictví, základních způsobů šíření ...