Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace hrubé vrchní stavby požární stanice 

    Šťastný, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá technologií realizace hrubé vrchní stavby požární stanice. Technologické postupy jednotlivých dílčích pracovních etap jsou doplněny o návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, BOZP, ...