Now showing items 1-2 of 2

  • Studie proveditelnosti MVE na toku Papradnianka v okrese Povážská Bystrica 

    Barenčík, Ladislav
    Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh koncepčného riešenia MVE na rieke Papradnianka v lokalite Prúdy a posúdenie možnosti realizácie tohto projektu. V prvej časti práce boli prehodnotené hydrologické údaje a uskutočnený ...
  • Vliv půdorysného zakřivení na kapacitu přelivu 

    Lukášek, Petr
    Bakalářská práce je zaměřena na půdorysně zakřivené přelivy. Součástí práce je souhrn informací o přelivech, především pak těch zakřivených. Dále je v práci vyhodnocen provedený modelový výzkum, který se zabývá stanovením ...