Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh a posouzení vybraných železobetonových částí objektu 

  Orolínová, Andrea
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování statického řešení železobetonové monolitické stropní konstrukce a dimenzování jejího vhodného vyztužení. Při stanovení účinku od zatížení byl využit program Scia Engineer ...
 • Návrh a posouzení ŽB stropní konstrukce 

  Burda, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na statické řešení monolitické spojité železobetonové stropní konstrukce a průvlaku v jednoduchém rodinném domu. Celá konstrukce stropu je navržena ze železobetonu. Pro stanovení účinků od ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Kunčík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením konstrukce administrativní budovy. Předmětem řešení je železobetonová rámová monolitická konstrukce. Ta se skládá ze stropní desky, příčlí, trámů, sloupů a základových patek. ...
 • Statické řešení vybraných železobetonových částí objektu 

  Hrvolová, Markéta
  Cílem bakalářské práce je statické řešení vybraných železobetonových částí objektu včetně výkresové dokumentace. Práce popisuje návrh a posouzení monolitické konstrukce stropu a schodišťové desky podle 1. a 2. mezního ...
 • Železobetonová skeletová konstrukce administrativní budovy 

  Januš, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní desky administrativní budovy. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer a následně ověřen ruční metodou. ...