Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění objektu pedagogicko-psychologických služeb 

    Vlasák, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění čtyřpodlažního pedagogicko psychologického objektu pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda. Otopná soustava je navržena jako nízkoteplotní s nuceným oběhem vody. Otopná tělesa jsou ...