Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnách 

  Pospíšil, Petr
  V této práci se zabývám analýzou ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnách. Byly zvoleny čtyři varianty stavebních systémů od čtyř různých dodavatelů. Podmínkou bylo, aby všechny systémy měly stejný ...
 • Analýza ceny stavebního objektu při změně účelu užívání 

  Dostálová, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce je analýza ceny stavebního objektu rodinného domu při změně účelu užívání na administrativní budovu. Práce se skládá z části teoretické, kde je objasněna problematika cen, rozpočtů a definování ...
 • Energeticky soběstačné rodinné domy 

  Šošolíková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá energeticky soběstačnými domy ve srovnání s nízkoenergetickou, pasivní a aktivní výstavbou. Cílem praktické části práce je posoudit provozní a investiční náklady energetických staveb a ...
 • Optimalizace tvorby ceny stavebního objektu na základě mezinárodní klasifikace CI/SfB 

  Kaplan, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci asistentů a jejich hierarchické uspořádání pomocí rozpočtovacího programu euroCALC3 od firmy Callida. Praktické využití těchto asistentů pro sestavení stavebního rozpočtu ...
 • Stanovení nákladů výstavby ve ztížených podmínkách 

  Kleinerová, Jana
  Práce se zabývá rozborem a stanovením vedlejších rozpočtových nákladů. Je zde popsáno rozdělení a podrobně se věnuje rozboru těchto nákladů. V druhé části je analyzováno jaké faktory mohou náklady ovlivnit. A na závěr je ...