• Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly 

    Altoff, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickým posúdením nosnej oceľovej konštrukcie zastrešenia viacúčelovej športovej haly. Objekt má pôdorys v tvare obdĺžnika. Dĺžka haly je 58,5 m, šírka konštrukcie 44,0 m a výška ...