Now showing items 1-2 of 2

  • Křižovatka ulic Malátovy, Na Návsi a Stříbrnické v Ústí nad Labem 

    Jančík, Josef
    Náplní bakalářské práce je navrhnout úpravu stávající stykové křižovatce ulic Malátovy, Na Návsi a Stříbrnické v Ústí nad Labem na kruhový objezd o průměru 28 m.
  • Záchytná parkoviště na Brněnsku 

    Štadáni, Pavel
    Ve světě stále častějším způsobem řešení rostoucí intenzity automobilové dopravy ve městech je zřizování záchytných parkovišť v jejich okrajových částech, která mají za úkol snížit podíl individuální automobilové dopravy. ...