Now showing items 1-1 of 1

  • Týmová práce a komunikace ve stavebním podniku 

    Snopková, Klára
    Bakalářská práce se zabývá především konkrétním výzkumem v oblasti týmové práce a komunikace ve stavebním podniku. V teoretické části jsem definovala základní pojmy od obecných po specifické, související se stavebnictvím. ...