Now showing items 1-1 of 1

  • Teplovzdušné vytápění výstavního prostoru autosalonu 

    Bajza, Karel
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro výstavní prostor autosalonu a prostory nezbytně nutné k zajištění provozu. Zařízení je navrženo aby splňovalo provozní, funkční a hygienické požadavky ...