• Posouzení vodovodní sítě obce Vysoká nad Labem 

    Bakrlík, Marek
    Předmětem bakalářské práce je posouzení stávajícího systému zásobování obce Vysoká nad Labem pitnou vodou. Vzhledem k rozrůstající se výstavbě v obci došlo ke zvětšení potřeby vody. Vlivem nárůstu odběrů došlo také ke změně ...