Now showing items 1-1 of 1

  • Pucolánová aktivita oxidu křemičitého 

    Barek, Jaroslav
    Cílem této bakalářské práce je identifikovat a prozkoumat současné zdroje s převládajícím obsahem amorfního oxidu křemičitého a sumarizovat potenciální metody pro stanovení pucolánové aktivity. Využití pucolánu jako částečné ...