Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technický průzkum historického objektu sokolovny 

    Cupl, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací užívaných při hodnocení existujících konstrukcí. V praktické části jsou tyto metody aplikovány při předběžném stavebně technickém ...