Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh protierozních opatření v malém povodí 

    Prchlíková, Simona
    Cílem bakalářské práce byl návrh protierozní ochrany ve vybraném povodí. Pomocí nástrojů ArcGis byl vytvořen digitální model terénu. Výpočtem v programu ArcGis byl stanoven průměrný roční erozní smyv. Posouzení bylo vyjádřeno ...