Now showing items 1-1 of 1

  • Nosná ocelová konstrukce sportovního objektu 

    Géczyová, Michaela
    Úlohou mojej bakalárskej práce bolo posúdenie zastrešenia športového objektu podľa eurokódu. Budova plní rekreačnú funkciu pre širokú verejnosť a slúži aj ako športová hala. Objekt má tvar kruhovej výseče v pôdoryse a ...