Now showing items 1-1 of 1

  • Zaměření areálu kostela sv. Gotharda v Modřicích 

    Galata, Marek
    Předmětem bakalářské práce je zaměření vlastního památkového objektu a souvisejícího okolí. Následuje vytvoření dokumentace objektu dle zvyklostí Národního památkového ústavu a vyhotovení komplexní účelové mapy zmíněné lokality.