Now showing items 1-4 of 4

 • Porovnání vlastností směsných cementů s příměsemi na bázi odpadních surovin 

  Martykán, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlastností směsných cementů s příměsemi na bázi odpadních surovin. V praktické části sleduje fyzikální vlastnosti a mikrostrukturu hydratovaného směsného cementu s příměsí ...
 • Vliv různých technologií mletí na vlastnosti Portlandského cementu 

  Švéda, Matěj
  Tato bakalářská práce shrnuje konvenční technologie mletí při výrobě Portlandského cementu. Hlouběji se pak zabývá technologiemi potenciálně využitelnými, tedy vysokoenergetickým mletím, s využitím mechanochemické aktivace. ...
 • Vývoj sádrových příčkových tvárnic 

  Verner, Filip
  Práce se zaměřuje na studium výroby síranových pojiv, které se využívají pro výrobu sádrových tvarovek. V rámci teoretické části bylo provedeno studium obecné teorie síranových pojiv, dále pak souhrn poznatků o sádrových ...
 • Výzkum v oblasti přípravy anhydritových samonivelačních potěrů 

  Běťák, Rostislav
  Bakalářská práce navazuje na dosavadní výsledky v oblasti výzkumu anhydritové maltoviny a je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na obecnou teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin. Dále obsahuje ...