Now showing items 1-2 of 2

  • Vzduchotechnika restaurace 

    Král, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systémů v zadaném objektu restaurace. Cílem práce bylo navrhnout systém klimatizace tak, aby bylo dosaženo optimálních mikroklimatických podmínek ve všech provozně ...
  • Vzduchotechnika rodinného domu 

    Kopřiva, František
    Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou rodinného domu. V práci je řešeno odvlhčení bazénové haly, vzduchotechnika rodinného domu, vytápění, chlazení a využití obnovitelných zdrojů pro ohřev teplé užitkové vody a ...