Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické modelování hydraulických ztrát v potrubí 

    Kacálková, Eva
    Předložená bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním hydraulických ztrát v potrubí ve 2D. Ukazuje postup tvorby matematického modelu, používané matematické rovnice a numerické metody jejich řešení. V praktické části ...