Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění azylového domu 

    Gongolová, Klára
    Ve své bakalářské práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody v azylovém domě v Havířově. Jedná se rekonstruovaný zděný dům, který má dvě podlaží. K objektu dále přilehlá kuchyně s dílnou. Ve výpočtové části ...