Now showing items 1-1 of 1

  • Statické řešení částí textilních konstrukcí 

    Husáriková, Natália
    Bakalárska práca sa zaoberá zisťovaním modulu pružnosti experimentálnym meraním a porovnaním s hodnotami deklarovanými výrobcom. V práci je navrhnutá vlastná metodika merania membránových pásikov. Takto zistené hodnoty ...