Now showing items 1-1 of 1

  • Železobetonová nosná konstrukce bytového domu 

    Ilčík, David
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové lokálně podepřené monolitické desky a jednoho vybraného sloupu bytového domu na mezní stav únosnosti. Dalším bodem práce je vypracování příslušné výkresové ...