Now showing items 1-1 of 1

  • Výstavní pavilon 

    Janíková, Dita
    V bakalářské práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce výstavního pavilonu o půdorysných rozměrech 36x36 m, výška 9,5 m, pro oblast Brno. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné prvky a části ...