Now showing items 1-1 of 1

  • Některá specifika komunikace ve stavebním podniku 

    Svitálek, Jiří
    Cíl mé bakalářské práce na téma ,,Některá specifika komunikace ve stavebním podniku“ bylo provést výzkum ve stavebních společnostech a zjistit, do jaké míry podniky využívají dostupných prostředků pro svou propagaci, jak ...