Now showing items 1-2 of 2

  • Malá vodní nádrž Jandovka ve Vyškově 

    Vaněk, Petr
    V rámci této bakalářské práce je provedeno zhodnocení významu rybníku Jandovka na protipovodňovou ochranu obce Vyškov na Moravě. Dále obsahuje vypočet základních manipulačních objektů této vodní nádrže, a na základě těchto ...
  • Numerické modelování hydraulických ztrát v potrubí 

    Kacálková, Eva
    Předložená bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním hydraulických ztrát v potrubí ve 2D. Ukazuje postup tvorby matematického modelu, používané matematické rovnice a numerické metody jejich řešení. V praktické části ...