Now showing items 1-1 of 1

  • Železobetonová konstrukce skladovací haly 

    Bezruč, Michal
    Bakalářská práce se zaměřuje na návrh novostavby železobetonové prefabrikované skeletové skladové haly. V práci se řeší výsek střední části haly sestávající se ze dvou polí dvoulodní haly. Staticky jsou posuzovány vaznice, ...