Now showing items 1-1 of 1

  • Zesílení ŽB rámové konstrukce 

    Jelínek, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá zesilováním železobetonového sloupu v rámové konstrukci za použití ocelové bandáže, která je tvořena podélnými úhelníky a příčnými pásky. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je vybrán ...