Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění mateřské školy 

    Náglová, Michaela
    Bakalářská práce se v teoretické části věnuje popisu a charakteristice podlahového vytápění. Dále se věnuje problému větrání budov zaměřeného na školní budovy. Cílem výpočtové části je na základě tepelného výkonu jednotlivých ...