Now showing items 1-10 of 10

 • Deskový most přes místní potok 

  Olšák, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh deskového mostu o jednom poli přes místní potok. Nosná konstrukce je z předpjatého betonu a její délka je 18,00 m. Zatížení je vypočteno pomocí softwaru Scia Engineer 2013.1 a ...
 • Most nad místní komunikací a potokem 

  Zifčák, Karel
  Předmětem této bakalářské práce je studie mostu o rozpětí 24m, který přemosťuje místní komunikaci a potok. Práce se zaměřuje na návrh trámové parapetní nosné konstrukce s parabolickými hlavními nosníky vzájemně spojenými ...
 • Most nad odvodňovacím kanálom 

  Kováč, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom monolotického cestného mosta na rýchlostnej ceste R4 medzi Žaronovicou a Šášovským Podhradím. Primárnou funkciou mosta je previesť dopravu ponad odvodňovací kanál, v druhom rade ...
 • Most přes řeku Lomnici 

  Klein, Vojtěch
  Cílem této práce je návrh mostu přes řeku Lomnici ve městě Mirotice. Byly navrženy tři varianty. Pro podrobné řešení byla zvolena dodatečně předpjatá dvoutrámová konstrukce. Výpočet vnitřních sil byl proveden na výpočetním ...
 • Návrh deskového mostu 

  Strachoň, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a řešením deskového mostu o jednom poli. První kapitola je věnována návrhu dvou variant mostu a výběru jedné z nich pro výpočet. Cílem této práce bylo navrhnout a posoudit nosnou konstrukci na ...
 • Návrh mostu přes Kyjovku 

  Zlatuška, Karel
  Předmětem bakalářské práce je návrh silničního mostu přes řeku Kyjovku na ulici Na Šlajsi v Lanžhoťě. Práce se soustředí především na podrobnou statickou analýzu nosné železobetonové konstrukce o jednom poli. Byly vytvořeny ...
 • Návrh trámového mostu o jednom poli 

  Podškubka, Patrik
  Cílem práce je návrh nové mostní konstrukce, hospodárné a bezpečné, nad stávající komunikací S7,5 dle současně platných norem a předpisů. Ze tří navrhovaných variant byla vybrána varianta předpjatého dvoutrámového mostu o ...
 • Návrh železničního mostu o jednom poli 

  Tomisová, Gabriela
  Předmětem práce je návrh mostní konstrukce převádějící jednokolejnou železniční trať přes vodoteč, cyklostezku a stezku pro chodce. Z vypracovaných variant je preferována konstrukce předpjatého parapetního mostu o jednom ...
 • Návrh železobetonové konstrukce tělocvičny v Olomouci 

  Bohatec, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové desky nad 1NP tělocvičny v Olomouci. Návrh bude proveden ve dvou variantách, monolitické a montované. Výsledný návrh bude v závěru porovnán. Dále je navrženo ...
 • Předpjatá desková konstrukce přes řeku Krupou 

  Nečasová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením hlavní nosné konstrukce mostu v obci Staré Město. Převádí místní komunikaci 44646 přes řeku Krupou. Práce obsahuje návrh třech variant řešení. Jedna varianta byla vybrána a ...