Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení železobetonového mostu ve Velkém Meziříčí 

    Necid, Miloš
    V Bakalářské práci se zabývám silničním mostem ve Velkém Meziříčí. Most je železobetonová konstrukce o jednom poli, s dvěma hlavními nosníky nad úrovní vozovky. V první fázi posuzuji stávající stav na mezní stav únosnosti. ...