Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza odezvy výškové uskladňovací nádrže na statické a dynamické zatížení 

  Strnadlová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením konstrukce vodojemu na statická a dynamická zatížení. V úvodu jsou popsány základní konstrukční typy vodojemů, jejich statické řešení a podmínky návrhu. Je proveden ...
 • Statická a modální analýza konstrukce 

  Krzywoň, Filip
  Tato bakalářská práce porovnává chování výpočtových modelů věžových betonových konstrukcí zatížených seismickým zatížením. Dvě konstrukce byly modelovány různými způsoby v programu Scia Engineer a následně i zjednodušeně ...
 • Statická a modální analýza mostní konstrukce 

  Turková, Martina
  Předkládaná práce vychází ze statického výpočtu firmy Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o., který byl použit pro dimenzování šikmého mostu ev. č. 433 27–3, v Popůvkách, okres Přerov. Prutový model, vytažený ze statického ...