Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepce bytové politiky 

    Kuncová, Kateřina
    Bakalářská práce pojednává o koncepci bytové politiky v ČR. Zabývá se vývojem bytové politiky v minulosti a zároveň popisuje aktuální situaci v této oblasti. Práce je rozčleněna do pěti hlavních částí. První část pojednává ...