Now showing items 1-2 of 2

  • Dopady klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod 

    Benešová, Irena
    Bakalářská práce se zaměřuje na vliv a důsledky klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod. Práce se zabývá spotřebou vody v ČR i obecně ve světě, přičemž se zohlední dopad na hygienické minimum množství vody na ...
  • Využití šedé a dešťové vody pro občanskou vybavenost 

    Korytář, Ivo
    V této práci řeším aktuální téma využití šedé a dešťové vody v občanské vybavenosti. Hlavními cíli práce jsou možnosti využití těchto vod a rozebrání problematiky kvality dešťových vod. V práci také rozebírám již aplikovaný ...