Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh rekonstrukce horkovodu 

  Lžičař, Jakub
  Tato práce řeší problematiku soustav zásobování teplem dále pouze SZT. Především je zaměřena na poruchy, které se běžně objevují při provozování těchto tepelných sítí. V úvodních kapitolách jsou zpracovány obecné informace ...
 • Technický stav kanalizačního potrubí 

  Došek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je definovat poruchy na kanalizačním potrubí z konstrukčního hlediska a u vybraných poruch stanovit jejich mezní hodnoty podle v současné době platných norem v ČR. Na začátku práce je seznámení ...
 • Využití šedé a dešťové vody pro občanskou vybavenost 

  Korytář, Ivo
  V této práci řeším aktuální téma využití šedé a dešťové vody v občanské vybavenosti. Hlavními cíli práce jsou možnosti využití těchto vod a rozebrání problematiky kvality dešťových vod. V práci také rozebírám již aplikovaný ...