Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh obytné zóny v obci Vendryně 

  Misiarzová, Vendula
  Předmětem této bakalářské práce je variantní řešení obytné zóny. V prvé řadě rozmístění parcel na vymezené ploše a v druhé řadě vyřešení dopravní infrastruktury včetně parkovacích a odstavných stání. Pro vymezenou plochu ...
 • Návrh obytné zóny v Třinci 

  Szturc, Václav
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny na vymezeném území v obci Třinec. Následné vhodné rozmístění stavebních parcel, včetně návrhu pozemních komunikací a vyřešení statické dopravy. Samotný návrh byl vytvořen ve třech ...
 • Vyhledávací studie obchvatu města Žulová 

  Štván, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu města Žulová. Současný stav je pro své směrové, výškové a rozhledové parametry nevyhovující. V práci jsou prezentovány tři možné varianty přeložky silnice I/60. ...
 • Vyhledávací studie obchvatu městyse Stonařov 

  Tillhonová, Veronika
  Bakalářská práce je věnována návrhu vyhledávací studie obchvatu městyse Stonařov a přilehlých obcí Prostředkovice a Suchá. Městys Stonařov a obce Prostředkovice, Suchá se nacházejí v okrese Jihlava, kraj Vysočina. Obchvat ...