Now showing items 1-2 of 2

  • Obnova jezu a MVE v lokalitě Hlubočky 

    Hajda, Jindřich
    Bakalářská práce se zabývá obnovou jezu a malé vodní elektrárny v lokalitě Hlubočky- Dukla. Tato práce je rozdělena na dvě části, textovou a výkresovou. Textová část je dále rozdělena na tři hlavní kapitoly – technickou ...
  • Rozbor metod pro těsnění násypů hrází a jejich podloží pomocí podzemních stěn 

    Kachtík, Michal
    Tématem této práce je přehled o možných technologiích provádění těsnicích podzemních stěn ve vodním stavitelství. Dále se zabývá analýzou materiálů použitých k jejich konstrukci, jejich funkcí, a také jejich konstrukčnímu ...