Now showing items 1-1 of 1

  • Průzkumy stropních konstrukcí - možnosti využití radaru 

    Resl, Jaroslav
    Práce se zabývá v teoretické části přehledem diagnostických metod pro stavebně technické průzkumy. Poté popisuje rozdělení stropních konstrukcí dle jednotlivých parametrů a podrobněji se věnuje diagnostickým metodám pro ...