Now showing items 1-1 of 1

  • Hydraulická analýza vodovodní sítě sídliště Brno - Bystrc 

    Hofmannová, Lenka
    Bakalářská práce je zaměřena na hydraulickou analýzu spotřebiště Brno - Bystrc. Struktura je rozdělena do tří částí. První část je věnována rešerši používaných postupů, uplatňovaných principů a dostupných softwarových ...