Now showing items 1-1 of 1

  • Vzduchotechnika jednotky Intenzivní péče 

    Bosák, Jan
    Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnickým systémem obsluhující nemocniční čisté prostory. Systém je rozdělen na dva samostatně fungující celky. Primární zařízení obsluhuje chirurgickou JIP a jí přidružené prostory a ...