Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhotovení geometrického plánu v katastrálním území Šakvice 

    Juránková, Helena
    Bakalářská práce popisuje tvorbu geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v geodetickém softwaru GEUS 17.0. Zájmová lokalita se nachází v obci Šakvice, Katastrální pracoviště ...