Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnost práce jako součást integrovaného systému řízení stavebního podniku 

    Vít, Ondřej
    Tato bakalářská práce je zaměřena na Bezpečnost práce jako součást integrovaného systému řízení stavebního podniku. Jejím úkolem je představit základní legislativu bezpečnosti práce v České republice a poté analyzovat ...
  • Plán kvality stavební zakázky 

    Čapek, Dušan
    Bakalářská práce má za úkol vytvořit Plán kvality stavební zakázky na objekt Přístavba výrobní haly – Plechtechnik, Havlíčkův Brod. V teoretické části je popsán Plán kvality, jeho vývoj a části, které by měl obsahovat a ...