Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce poruch a dutin v konstrukcích s využitím radaru 

    Tkadleček, Petr
    Práce se zabývá nedestruktivními metodami používanými ve stavebnictví se zaměřením na vyhledávání dutin a poruch v betonových konstrukcích. V první části práce jsou jednotlivé metody popsány a porovnány z hlediska metodiky. ...